Skip to main content

REGULAMIN:

Regulamin Restauracji określa zasady sprzedaży oraz zamówień produktów za pośrednictwem Restauracji. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dorozumiana poprzez złożenie przez Nabywcę zamówienia na określony produkt objęty ofertą Restauracji widniejącego na witrynie www.casaitalia.com.pl w momencie składania zamówienia.

I . STRONY UMOWY :

1. Sprzedawca: Restauracja Restauracja.
właścicielem witryny jest firma : ANT-MAN SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI

76 – 200 Słupsk
NIP: 8392498624
Tel. 539 990 116

mail : zamowienia@casaitalia.com.pl

Nabywca: osoba pełnoletnia lub osoba prawna dokonująca zakupu dowolnego produktu objętego ofertą witryny Restauracja, casaitalia.com.pl

II . RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG :
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną online. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez witrynę Restauracji.
2. Przedmiotem zawieranej umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest towar objęty ofertą Restauracji widniejący na stronie www Restauracji w momencie składania zamówienia.
3. Ceny podane na witrynie Restauracji zawierają VAT i są podane w polskich złotych.
4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producenta casaitalia.com.pl

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY :
1. Wybór towaru na stronie Restauracji i potwierdzenie jego zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i złożeniem zamówienia. Zezwala się również na zamówienia drogą telefoniczną i mailową.
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą rozpatrywane po ówczesnym kontakcie z Restauracją
3. Nabywca ma obowiązek podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia oraz weryfikacji danych . W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
4. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z podania niewłaściwych danych, złożenia niewłaściwego zamówienia, podania niewłaściwej liczby
5. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą w ciągu 1h, Restauracja anuluje dane zamówienie
6. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub na życzenie Nabywcy fakturę VAT. Dokument zapłaty przekazywany jest Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.

IV . FORMA PŁATNOŚĆI:
1. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności:
a) płatność online przez bezpieczny system PayU, PayPal
b) płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru

V . TERMIN DOSTAWY :
1. Termin dostarczenia przesyłki wynosi do 2 Godzin na terenie Miasta i niektórych miejsce w Gminie Słupsk
2. Zamówienie jest przygotowywane w ciągu 30 minut przez pracowników Restauracja oraz w ciągu kolejnych max 1.5 h dostarczone przez pracownika restauracji.
3. W przypadku jakichkolwiek spóźnień, spowodowanych np. chwilowym brakiem towaru –Nabywca niezwłocznie zostanie o tym poinformowany przez pracownika sklepu:

VII. REKLAMACJA:
1. Nabywcy przysługuje prawo do reklamowania wadliwego towaru na podstawie Gwarancji (pkt. 8) lub tzw. Niezgodności produktu z umową (pkt.9). Nabywcy przysługuje również prawo do odstąpienia umowy (pkt. 10).
2. Czas rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni. Koszt wysyłki do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku uznania reklamacji towar zostaje wysłany na koszt Sprzedawcy – w innym przypadku koszty ponosi Nabywca.
3. Reklamowany towar musi :
a) posiadać bezpieczne opakowanie
c) reklamowany towar należy odesłać wraz z pismem reklamacyjnym zawierającym:
dane osobowe klienta, dane kontaktowe, data zakupu towaru, kopia dokumentu zakupu ( paragon lub faktura) oraz opis wadliwości produktu i żądania Klienta.
4. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie polega na wymianie towaru na nowy, bądź zwrot środków na wskazany nr konta czy adres.

IX . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU:
1. Restauracja daje prawo Nabywcy na zwrot towaru bez podania przyczyny do 60 dni od dnia odebrania przesyłki bez względu na wybraną formę płatności.
2. O odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru można poinformować Sprzedawcę drogą mailową bądź telefonicznie: tel. 534 135 824

mail: zamowienia@casaitalia.com.pl
3. Towar musi : posiadać oryginalne opakowanie lub i firmowe etykiety, pozostawać w stanie idealnym bez widocznych śladów użytkowania, wraz z towarem należy załączyć oryginalny dowód zakupu – paragon bądź faktura.
4.W przypadku, gdy do kupionego towaru został dodany inny produkt w ramach promocji czy prezentu – należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.
5.Towar należy odesłać do Sprzedawcy na niżej wymieniony adres: ANT-MAN SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI ul. pl. Stary Rynek 6
7. Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wydania pozytywnej decyzji weryfikacyjnej. Zwrot pieniędzy nastąpi na adres bądź wskazany przez Nabywcę nr konta.

XI . KSIĘGOWY DOKUMENT SPRZEDAŻY :
1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawi paragon bądź na życzenie Nabywcy fakturę VAT.
2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć to w formularzu zamówień oraz podać wszystkie potrzebne dane.

XII . UWAGI KOŃCOWE :
1. Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym – CasaItalia.com.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
2. Restauracja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia – w przypadku gdy historia współpracy z danym Nabywcą podważa jego wiarygodność i rzetelność.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
4. W sprawach, których nie reguluje Regulamin – podlegają one przepisom Kodeksu Cywilnego.
5. Nabywca składając zamówienie oświadcza, iż został poinformowany, że Administratorem danych osobowych Nabywcy jest ANT-MAN SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI z siedzibą w Słupsku, przy pl. Stary Rynek 6.
6. Informacje zawarte na witrynie www.casaitalia.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Należy traktować je jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.